• انواع جراحی ها: جراحی های عمومی و تخصصی (بافت نرم، ارتوپدی، ستون فقرات، چشم و...)
  • تصویربرداری تشخیصی (رادیولوژی، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی و داپلر)
  • خدمات دندانپزشکی (جرم گیری اولتراسونیک، درمان لثه و ریشه و...)
  • کاشت میکروچیپ و خدمات خروج از کشور
  • فیزیوتراپی حیوانات خانگی توسط متخصص
  • آزمایشگاه
  •  خدماتتخصصی پرندگان زینتی
  • واکسیناسیون و درمانهای ضد انگل
  • اصلاح و آرایش.استحمام 
  •  پت شاپ .کاملترین تجهیزات ولوازم