کلینیک تخصصی سپکا با همکاری اساتید دانشگاه و بهره گیری از جدیدترین متد و روش های درمانی وتجهیزات گامی نو در جهت بهبود سلامت حیوان خانگی شما برداشته است

     همچنین با فراهم نمودن بهترین لوازم وتجهیزات و خدمات خروج از کشور رادیولوژی و سونوگرافی بهترین امکانات را برای شما  ایجاد کرده است